Werkwijze

Wanneer u met mij contact opneemt, volgt een kennismakingsgesprek. Als er wederzijds vertrouwen is in een goede samenwerking, dan kunnen de gesprekken beginnen. Afhankelijk van hetgeen u te vertellen heeft zullen er 6 tot 7 gesprekken plaatsvinden. De gesprekken worden opgenomen en door mij uitgewerkt. U ontvangt de concepttekst en deze wordt, indien gewenst en waar nodig, aangepast. Het wordt immers uw levensverhaal.

Het schrijven van uw levensverhaal kost veel tijd. Er vinden diverse gesprekken plaats. Er wordt veel tijd besteed aan het uitwerken van de tekst.

Zo nodig, vindt er nader onderzoek plaats naar historische gebeurtenissen, die in uw leven een rol hebben gespeeld. Dit kan een interessante aanvulling vormen op uw levensverhaal.

Uw foto’s kunnen als illustratie in het boek worden verwerkt. 

Het verhaal kan in boekvorm worden gedrukt of op A4-papier gebundeld met een ringband. Het laatste is uiteraard goedkoper.

Facebook Massagepraktijk en Dru Yoga Anke de Hoop